Transportní systémy 2018-03-26T16:00:44+00:00

Project Description

Transportní systémy

Transportní systémy rozdělujeme na jednotlivé podskupiny podle hmotnosti přepravovaného nákladu a délky dopravníku. Celý systém se skládá ze standardyzovaných dílců, které je možné libovolně skládat podle potřeby v jednotlivé moduly. Vzniká tak velké množství montážních variant, a tím možnost přizpůsobit každou část dopravníku daným požadavkům výrobního programu. Dle potřeby je možno také volit mezi různými způsoby pohonu.